Begeleiding bij herpositionering en fondsenwerving

dB consult begeleidt organisaties bij herpositionering, het ontwikkelen van een nieuwe toekomstvisie en de implementatie ervan.

dB consult schrijft beleidsnota’s en businessplannen voor instellingen in de creatieve en culturele sector en verzorgt de fondsenwerving.

Management en begeleiding bij herpositionering