Bestuur en beleid

Voor overheden verricht DB Consult beleidsonderzoek en bestuurlijke opdrachten.

dB consult schrijft cultuurnota’s, doet onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen in de creatieve sector en schrijft beleidsadviezen.

dB consult heeft ruime ervaring met het voorzitten van commissies.

dB consult ontwikkelde een protocol voor visitatie in de culturele sector en is beschikbaar voor begeleiding van visitatietrajecten.

bestuur en beleid