dB consult

Diensten dB consult

Management en begeleiding bij herpositionering en fondsenwerving

dB consult begeleidt organisaties bij hun (her)positionering, schrijft beleidsvisies en businessplannen en verzorgt fondsenwerving.

Conceptontwikkeling en -realisatie

dB consult ontwikkelt en realiseert multidisciplinaire kunstprojecten en evenementen in een grootstedelijke context.

Internationale culturele samenwerking

dB consult voert het management van internationale culturele samenwerkingsprogramma’s.

Bestuur en beleid

Voor overheden voert dB consult bestuurlijke en beleidsopdrachten uit, waaronder het voorzitten van commissies, het begeleiden van visitatietrajecten, beleidsonderzoek en het schrijven van cultuurnota’s.

Presentaties, colleges en lezingen bij voorstellingen

dB consult verzorgt colleges, lezingen en audiovisuele presentaties over muziek en dans wereldwijd en verschillende aspecten van cultureel ondernemerschap.